Tabel van de Vlaamse -, Belgische -, Europese -, Wereld- en Olympische records

De nieuwe tabel werd opgesteld aan de hand van de recentste bronnen die wij konden raadplegen. Wij verontschuldigen ons nu reeds voor eventuele onvolkomenheden. Fouten of bijkomende gegevens kunt u, liefst met bronvermelding, doorspelen aan jawa@scarlet.be, waarvoor dank.

OPMERKING: De Vlaamse records werden pas vanaf 2004 ingevoerd. Wij feliciteren van harte alle schutsters en schutters die voor deze datum een betere prestatie hebben neergezet maar niet de erkenning kunnen krijgen die zij verdienen.

U kunt deze tabel best bekijken als u deze op 400 % zet.

Bijlage: