Uitnodiging BOA 2019

Wij hebben de eer u uit nodigen voor deelname aan de Belgian Open Air 2019, welke doorgaan op 2 en 3 november 2019 in het WEX – Rue des deux Provinces, 1 te 6900 MARCHE-EN-FAMENNE.

Het uur van uw deelname is via deze link in bijlage te vinden. Mogen wij vragen u minstens 30 minuten voor het begin van de wedstrijd aan te melden met uw identiteitskaart en verbondsaansluitingskaart.
Wanneer hieraan niet voldaan wordt kan men aan deze wedstrijd niet deelnemen.

Zowel de Technische Commissie als de commissie O&A achten het als hun plicht u te informeren dat de reglementering in verband met dopingproducten (al dan niet op medisch voorschrift) steeds kan worden toegepast tijdens Kampioenschappen en/of Nationale Selecties. Concreet wil dit zeggen dat dopingcontroles mogelijk zijn. Voor meer informatie refereren wij naar de Huishoudelijke Reglementen van KVBSB na. en VSK vzw, en naar het Decreet van 12 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening.

Indien u niet kan deelnemen, wordt u verzocht mij dit zo spoedig mogelijk te melden per brief of per e-mail aan : organisation.arbitrage@urstbf.org

Wijzigingen kunnen steeds gebeuren door de directie O&A en zijn te raadplegen op de website