MB-laders

Gisteren werd, als gevolg van het inwerking treden van de Europese vuurwapenrichtlijn, het ministerieel besluit gepubliceerd waarmee het ministerieel besluit van 21 september 2012 tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen werd aangepast. Deze wijziging werd meteen van kracht, zonder overgangsmaatregel. Belangrijk om te weten is dat deze nieuwe bepalingen met terugwerkende kracht gelden, vanaf 13 juni 2017.
Er worden met dit ministerieel besluit ook afwijkingen voorzien, voor houders van een sportschutterslicentie die beschikken over een certificaat van een erkende schietsportfederatie zoals de Vlaamse Schietsportkoepel vzw waaruit blijkt dat het betrokken wapen gebruikt kan worden voor een aantal specifieke disciplines. Deze afwijking geldt voor:
- IPSC-schutters: wanneer zij voor hun wapen over het bovenvermelde certificaat beschikken, mogen zij een lader gebruiken die meer dan 20 patronen kunnen bevatten. Dit op voorwaarde dat de lengte van de lader, aan de achterzijde gemeten, niet groter is dan 171mm
- laders voor halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking kunnen meer dan 10 patronen maar minder dan 31 patronen bevatten

Via deze link kan u de juiste documenten terugvinden. U dient ingelogd te zijn op de ledenpagina.