Play True Day 2018 - 31 augustus tot 2 september 2018

In 2018 zal de Play True Day in heel België plaatsvinden in het weekend van 31 augustus tot en met 2 september. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) moedigt alle landen aan om een Play True Day te organiseren. De Play True Day staat in het teken van een zuivere sport. De bedoeling is om sporters, het sportpubliek en anderen vertrouwd te maken met én te sensibiliseren over de wereldwijde strijd tegen doping. In meer dan 20 landen wordt een dag (of meerdere dagen) georganiseerd om aan te tonen dat zuivere sport zijn plaats heeft in onze sportgemeenschappen. Dat gebeurt door uiteenlopende activiteiten. Op die manier maken we als sportsector samen duidelijk dat veilig en fair sporten voor ons cruciaal zijn en we ons steentje daartoe bijdragen!
Wat is de Play True Day?
Het verhaal van dit internationale evenement begint in Zuid-Amerika in 2013, wanneer verschillende landen (Brazilië, Mexico, ...) het idee opvatten om een nationale dag te organiseren rond het thema dopingbestrijding. Met de medewerking en de morele steun van het Wereldantidopingagentschap (WADA) ontstaat zo het begrip van de Play True Day. Door het succes van deze evenementen beslissen ook andere landen (Kroatië, Slovenië, Tunesië, Oostenrijk,...) op hun beurt het concept over te nemen en te organiseren. Dit jaar organiseren een twintigtal landen een Play True Day en de (inter)nationale weerklank wordt onder stuwing van het WADA steeds groter.
Mede daardoor hebben de 4 Nationale Antidopingorganisaties die we in België tellen (NADO Vlaanderen, NADO Franse Gemeenschap, NADO Duitstalige Gemeenschap en NADO van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) met veel enthousiasme beslist om met de steun van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité), het BPC (Belgian Paralympic Committee), de AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone) en de VSF (Vlaamse Sportfederatie), voor het eerst een Play True Day te organiseren in heel België. De strijd voor een faire en zuivere sport overschrijdt immers de grenzen van onze interne staatshervorming.
Deze dag heeft als doel de hele sportbeweging en het grote publiek te informeren over en te sensibiliseren voor het belang van de mondiale antidopingbestrijding bij middel van verschillende preventie-activiteiten. De Play True Day is ook de gelegenheid om de aandacht te vestigen op een zuivere sportbeoefening en het respect voor de waarden die de sporters onderling verbinden.
Oorspronkelijk werd de Play True Day internationaal gevierd op 10 april maar voor de eerste editie in België hebben wij beslist dit evenement te organiseren in het eerste weekend van september, zodat dit beter aansluit bij de Belgische sportkalender.
Het is een prachtig voorrecht dat de Memorial Van Damme als grootste publieke sportmanifestatie van het land de actie steunt en op vrijdagavond 31 augustus het startschot geeft voor de eerste Belgische Play Tue Day.
Belang van de Play True Day
Verwijzend naar de meest recente voorvallen moeten we helaas vaststellen dat dopinggebruik nog steeds aanwezig is en een reëel gevaar vormt voor de integriteit van de sport en de gezondheid van de sporter. Wij hebben met zijn allen heel wat redenen om de strijd tegen doping aan te gaan. De Play True Day zal de gelegenheid bieden om die, met eenvoudige en doeltreffende acties, samen te brengen.
Dankzij deze samenwerking zal NADO Vlaanderen, vanuit zijn preventieve rol, ook de banden met de sportwereld kunnen verstevigen en zo een betere sensibilisering van de sporters mogelijk maken.
Met dit initiatief willen wij aantonen dat Vlaanderen en België aandacht heeft voor de dopingproblematiek en dat alleen de ZUIVERE SPORT zijn plaats heeft in onze sportgemeenschappen. Neem zeker ook een kijkje op de internationale website van de Play True day om een beeld te krijgen van de acties die reeds door de andere landen georganiseerd werden.

VSK en Play True Day

Ook VSK wil dit initiatief ondersteunen en zal daarom op de selectie voor BVV en MOF disc 4-5 van 1 september 2018 haar schutters sensibiliseren voor een zuivere sport . Ook onze federatie is ervan overtuigd dat de strijd tegen doping blijvend moet gevoerd worden.