Aanpassingen reglement ISSF dames en junior dames

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord is er op ISSF niveau een aanpassing aan de reglementen doorgevoerd in het kader van de gendergelijkheid.
Hierdoor werd beslist dat Dames en Junior Dames vanaf 1 januari 2018 60 schot zullen schieten in plaats van 40 schot.
Op het ogenblik zijn wij op niveau VSK de mogelijkheden aan het bekijken hoe wij deze aanpassingen kunnen doorvoeren.
Vermits dit ook invloed heeft op de nationale kampioenschappen is ook overleg met URSTBF en RSFO noodzakelijk..
Definitieve beslissingen zijn hierover dus nog niet genomen. We houden eraan jullie zo snel mogelijk in te lichten over de genomen beslissing en de invloed die dit zal hebben. Hopelijk kunnen we U snel concrete beslissingen meedelen, in afwachting,

sportieve groeten

Dirk Cuypers