Communiciate: aanpassing reglementering doelschieten 2017

Communicatie doelschieten

Geachte,

In december heeft er een vergadering plaats gehad te Vilvoorde waar vertegenwoordigers van de 3 vleugels RSFO-URSTBF-VSK besprekingen hebben gevoerd over de sporttechnische veranderingen en aanpassingen voor het jaar 2017.
Voor een aantal zaken zijn er veranderingen afgesproken waarover we jullie willen informeren.

Hieronder vindt U een samenvatting:

Aanpassingen aan de reglementeren ISSF vanaf 1 Januari 2017
- De nieuwe finales zullen zeker op de Nationale Kampioenschappen 2017 worden toegepast. Ook op de Vlaamse Kampioenschappen zal dit het geval zijn indien het programma van Meyton aangepast is.
- De nieuwe regel dat er niet mag geladen worden alvorens het bevel ‘’Load’’ gegeven is zal streng worden toegepast. Er wordt hier benadrukt dat noch het loodje, noch de munitie in contact mag komen met het wapen voordat dit bevel gegeven wordt. Met andere woorden op het bevel load mag maar eerst de munitie worden in het wapen worden aangebracht.
- Elektronische gehoorbescherming is enkel toegestaan bij officials of arbitrage, voor de schutter is dit verboden
- Op de schietplaats is het gebruik van GSM, smart watch of elektronisch materiaal verboden, ook op de zitplaats mogen deze apparaten niet worden gebruikt.
- Vanaf 2017 is het niet verbaal coachen toegelaten. Indien de coach of begeleider de atleet wenst te spreken moet deze de schietplaats verlaten
- Het gebruik van zijdelingse blinders is vanaf nu verboden. Enkel een pet of front blinder van maximaal 30mm is toegelaten
- Bij luchtgeweer is er geen limiet meer op hoe laag de kolfplaat geplaatst mag worden
- In de nieuwe regels is er vermelding van een maximale afmeting van de kolf achter de pistoolgreep. Deze regel zal NIET worden toegepast daar de wapens van het oudere type niet hieraan kunnen voldoen. Dit is zowel voor luchtgeweer als kogelwapens.
- Extra gewichten moeten zich binnen de vorm van de kolf bevinden en mogen niet bevestigd zijn met tape.
- Het gebruik van een twee pootje is nog toegelaten maar dit moet tijdens het schieten worden verwijderd
- Voor pistolen is het gebruik van een steun toegelaten indien de totale hoogte van de steun en de tafel niet hoger is dan 1 meter
Bij een aantal alternatieve discipline zijn er aanpassingen hieronder ook een samenvatting
- In de discipline bowlingpins zal er vanaf 2017 een opdeling worden gemaakt tussen pistool en revolver. In beide types zal er een categorie standaard en open worden voorzien.
- Na afsluiting van de inschrijvingen voor de PK zullen de personen die zich hebben ingeschreven voor bowlingpins hierover worden gecontacteerd.
- Het gebruik van de riem tijdens de wedstrijd ordonantie is meermaals een punt van onduidelijkheid geweest. Een document werd voorbereid met foto’s en beschrijving van welke riemen zijn toegelaten en hoe deze mogen worden gebruikt. Op onze website zullen jullie dit document kunnen terugvinden.
- In deze discipline zal ook een extra categorie worden gemaakt voor de wapens van het type AR15
- Bij de discipline 100m liggend grootkaliber wordt er een categorie toegevoegd 3B en dit voor standaardwapens. Hier is een trekker druk van 1.5 kg en de reglementering voor standaardwapens van toepassing

In verband met de BOA georganiseerd in 2017 door URSTBF werden ook enkele veranderingen doorgevoerd.
- Voor de inschrijving zal nu een bedrag van 15 euro worden aangerekend.
- Er zal geen terugbetaling meer gebeuren en er worden ook geen T-shirts meer verdeeld
- Voor de categorie Duiveltjes, Benjamins en Cadetten zal er geen inschrijvingsgeld worden aangerekend
- Er zal geen verplichte wapencontrole meer zijn. Er kan nog steeds op vrijwillige basis een controle gebeuren bij de wapencontrole. Na elke wedstrijd reeks zullen steekproeven worden uitgevoerd van een aantal deelnemers

Hopelijk zijn jullie hiermee al op de hoogte van de aanpassingen we doen ons best deze dan ook allemaal op de juiste manier toe te passen.

Dirco doelschieten VSK vzw