Aanvraag selectieschutter 2017 doelschieten

Beste schutter,

Vanaf heden kan iedereen zich aanmelden voor deelname aan de selectiewedstrijden.

Opgelet! De goedkeuring van deze aanvraag berust bij de Technische Commissie en de Topsportcommissie.

Klik hier om u in te schrijven via het inschrijvingsformulier.

In bijlage kan u een document vinden met de richtlijnen voor selectieschutters en een overzicht van de minimale scores.