Seppe Smits lanceert TOP-actie 4: Geef de juiste reactie!

Ontdek de tips van Seppe Smits om gepast te reageren op pesten!

Gepast reageren op pesten is belangrijk voor alle betrokkenen. Als je getuige bent van een pestvoorval moet je een kordate reactie voorzien. Om het pesten te doen stoppen is een herstelgerichte aanpak nodig.

Klik op volgende link om het filmpje te bekijken!

Hoe doe je dat concreet? TOP-actie 4 "Geef de juiste reactie" reikt je twee methodieken aan om te reageren op pesten. De ALKAES-methode geeft houvast om onmiddellijk te reageren op pestgedrag en te tonen dat je het storend gedrag afkeurt. Met de No Blame-aanpak kan je aan de slag gaan om het pestgeval op te lossen en de groepssfeer te herstellen.

Vind alle informatie op http://topindesport.be/acties/#step4. Bekijk ook zeker het vormingsaanbod en het TOP-promotiemateriaal!