Informatieavond EU voorstellen wapenreglementering

Beste sportschutter,

Zoals jullie ongetwijfeld reeds vernomen hebben, wordt er op Europees niveau gesproken om de wapenrichtlijn aan te passen. In deze voorstellen wordt er onder andere gesproken over een mogelijk verbod van semi automaten.

Uiteraard volgt VSK dit mee op. VSK neemt immers deel aan de bijeenkomsten van Belgian Weapon Forum (BWF). BWF is een open organisatie, waar het algemene beleid en de standpunten worden bepaald in overleg met alle betrokken actoren. Iedereen die betrokken is bij de regelgeving rond vuurwapens kan zijn standpunt aanbrengen.

Op de vergadering van zaterdag ll werd gesproken over de Europese besluitvorming. Volgens de aanwezigen is er nood aan een infoavond voor de wapenbezitters. Het is dan ook vanuit dat punt dat wij u informeren over de infoavond die zal doorgaan op dinsdagavond 28 juni 2016 om 20.00 uur in de Cinema4You, Heirbaan 31, te 2070 Burcht.

Tijdens deze infoavond zal u antwoorden krijgen van Nico Demeyere op de volgende vragen:
• Waar komen de voorstellen vandaan?
• Hoe verloopt de besluitvorming in Europa?
• Wat is de rol van de diverse instellingen met betrekking tot de vuurwapenrichtlijn?
• Welke voorstellen liggen nu op tafel?
• Wanneer zal beslist worden?
• Welke impact kan er zijn op de Belgische wetgeving?
• Welke acties kan ik als wapenbezitter ondernemen?
• …

Ingang is gratis, deuren zijn open vanaf 19u30. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot vraagstelling. Vragen kunnen ook vooraf gemeld worden naar info@wapenunie.be

Wij weten dat dit kort dag is, maar willen via deze manier de sportschutters die vragen hebben de mogelijkheid bieden zich op een correcte manier te informeren. Spijtig genoeg stellen we vast dat op dit moment de gekste geruchten rondgaan.

Voor VSK vzw
Martine Donckers
Administratief directeur vzw