Belangrijk bericht vanuit VSK

Dames en Heren

Vooreerst willen we als unisportfederatie ons afschuw uitspreken aangaande de terreuraanslagen in onze hoofdstad. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun familie maar ook naar de hulpdiensten dewelke in deze uiterst moeilijke periode alles doen om de slachtoffers te helpen.

Als gevolg van deze tragische gebeurtenissen heeft het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging) het dreigingsniveau naar 4 gebracht. Ten gevolge hiervan heeft het bestuur van VSK het volgende besluit genomen:

Met onmiddelijke ingang suspenderen we alle officiële competities, binnen onze federaties, op het grondgebied Vlaanderen.
Alle selecties, Masters of Flanders, trainingen, provinciale of regionale kampioenschappen worden opgeschort.

Deze maatregel blijft van kracht tot tegenbericht van onze zijde. Wekelijks zullen wij de situatie evalueren en desnoods herzien.

Onze Waalse collega’s van URSTBF hebben eenzelfde beslissing genomen voor het Waals grondgebied.

Aan onze clubbesturen vragen we, met aandrang, zeer waakzaam te zijn en om alle mogelijke stappen te ondernemen om onze schutters in de best mogelijke veilige omstandigheden hun sport te laten beoefenen.

Deze maatregel nemen we in functie van ieders veiligheid. We weten dat onze schutters de wapenwet en de specifieke eisen van het wapentransport enorm respecteren, maar ondanks dat willen we, in deze wel gevoelige periode, spanningen voorkomen zowel voor de schutter als voor de schietsport.

United we stand.

Raad van bestuur VSK