Terugroeping munitie .357 magnum 158gn lot L-316 Magtech/CBC

Beste leden

Wij ontvingen van de invoerder van CBC/Magtech munitie het volgende bericht.

Schutters die na juli 2009 munitie van CBC/Magtech aankochten in kaliber .357 magnum (met 158 gn projectiel) kunnen deze omruilen indien het lotnummer L-316 is.

Hierna het bericht:

Terugroeping van munitie - Bericht aan eindafnemers

Companhia Brasileira de Catuchos (“CBC”) heeft tijdens de door haar uitgevoerde testprocedures en kwaliteitscontroles ontdekt dat een kleine hoeveelheid munitie uit één specifieke productiepartij (nadere informatie volgt hieronder) een productiefout vertoont die een veiligheidsrisico kan opleveren.

De munitie in kwestie kan mogelijk hoge druk in het wapen veroorzaken wanneer het wordt afgevuurd. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat deze hoge druk tot schade kan leiden aan het wapen waaruit de genoemde munitie wordt afgevuurd. Tevens bestaat de mogelijkheid dat degene die het wapen afvuurt letsels oploopt.

Uit voorzorg wordt de gehele productiepartij teruggeroepen.
Hieronder treft u de relevante informatie betreffende het product en de productpartij aan:

Productomschrijving:
Merk: MAGTECH/CBC
Kaliber: .357MAG
Type: Semi Jacket Soft Point (SJSP)
Gewicht: 10,24 gram (158 grains)
Productiepartij: L-316
Productieperiode: juli 2009
Marketing/Verkoop: sinds juli 2009

Afnemers worden geadviseerd

  • de aangekochte munitie uit de productiepartij L-316 niet te gebruiken, en
  • niet gebruikte hoeveelheden munitie onmiddellijk bij hun lokale leverancier in te leveren

Met behulp van bovenstaande informatie kunt u controleren of u in het bezit bent van munitie uit productiepartij L-316. Indien u moeite heeft vast te stellen of de door u aangeschafte munitie uit productiepartij L-316 afkomstig is, verzoeken wij u contact op te nemen met uw lokale leverancier.

NB: deze terugroeping is slechts een voorzorgsmaatregel en heeft alleen betrekking op de hierboven vermelde productiepartij en niet op alle door CBC geproduceerde en op de markt gebrachte munitie.

Import Export Frank BVBA
Waterrijtstraat 60, Nolimpark
3920 Lommel, Belgie
Tel.: 011 800950
Fax: 011 800959