Aanpassingen van de Nationale Reglementen

Door de Nationale Technische Commissie werd op de vergadering van 7 januari ll. de nieuwe versie 5.1 van de Nationale Reglementen vastgelegd.
Deze versie 5.1 kan u vinden onder de rubriek "Reglementen". Op blz. 157 vindt u "Appendix A" waar de verschillen met versie 5.0 aangegeven worden.
Deze nieuwe versie is van kracht vanaf 1 januari 2016.

Jan Ansems