Rechtzetting van artikel uit de “De Olympische Schietsport” over de IWA

Beste lezer van ons tijdschrift “De Olympische Schietsport”,
deze mededeling gaat omtrent het artikel over de IWA in ons laatste tijdschift (4-2015).

Kennelijk is er een essentie verloren gegaan tijdens de vertaling van het Duits naar het Nederlands aangaande de informatie betreffende de wapenbeurs “Internationale WaffenAusstellung” en daardoor ook de volledige essentie van het artikel.

De IWA is een vakbeurs gericht op de profesionals en daar ligt nu de nuance. “Privaatbezoekers” krijgen kennelijk geen toegang tot deze beurs, ook al zijn deze “privaatbezoekers”, jagers, sportschutters, leden jacht- en schuttersverenigingen, enz… Het was totaal de bedoeling niet om onze lezers op het verkeerde been te zetten met dit artikel, daarom wens ik me dan ook formeel te excuseren. Wel hopend dat u van de overige artikels in ons tijdschrift kan genieten teken ik met de meeste hoogachting.

Jaak Peeters