Opleiding initiator sportschieten 2010

Opleiding initiator sportschieten 2010

De Initiator begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sporttakspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, los van competitieve doelstellingen.
• Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen.
• De Initiator kan zelfstandig een sporttakspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren, maar werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt en gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide.

De opleiding initiator 2010 gaat door in de provincie Limburg van 27 februari tot 26 juni 2010.

Module 1 en 2A
- Didactiek
- Veilig sporten preventief
- Veilig sporten curatief
- Landelijke organisatie
- Wetgeving
- Taakomschrijving van een initiator
Gaan door in het Blosocentrum ‘Kattevenia’, Kattevennen 15, 3600 Genk
Van 27 februari tot 20 maart 2010

Module 2 B en 3
- Veiligheid en uitrusting
- Technisch reglement
- Basismethodiek pistool
- Basismethodiek geweer
- Didactiek pistool
- Didactiek geweer
Gaan door in schietstand ’t Mikpunt, Heufkensweg 7, 3630 Maasmechelen
Van 24 april tot 26 juni 2010

Meer info over deze cursus is te verkrijgen bij:
Peter De Clercq (directeur sportkaderopleidingen): peter.de.clercq2@pandora.be – 016/22 30 87
Bie Dillen (verantwoordelijke denkcel sportschieten): bie.dillen@bloso.be - 02/209.47.18
Inschrijven kan via www.bloso.be – word trainer
Noodzakelijk om voor alle modules in te schrijven voor het behalen van het diploma ‘initiator’!!

Opleiding instructeur/trainer B sportschieten 2010

•De Instructeur B initieert en vervolmaakt jeugdige en andere sporters, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport.
• Hij kan zelfstandig een jaarplan opstellen en concreet uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen en creëert mee het kader waarbinnen de Initiator werkt.
• De Instructeur B is een sporttechnisch expert. Hij heeft inzicht in het motorisch leerproces en begeleidt sporters die een gevorderde techniek willen beheersen.

We trachten in het najaar 2010 of in 2011 een opleiding instructeur/trainer B te organiseren.

Let wel! Men moet eerst een algemeen gedeelte instructeur/trainer B volgen en ervoor slagen bij de Vlaamse Trainersschool alvorens het sportspecifiek gedeelte te kunnen afleggen.
Meer info: zie hierboven