Overlijden Renilde DE LAET

Heden vernemen wij het overlijden van schutster Renilde DE LAET.
We zullen haar herinneren als een immer vriendelijke, warme persoonijkheid.
We wensen haar familie en vrienden veel sterkte bij dit plotse afscheid.

Ludo Simoens
Voorzitter Directiecomité Doelschieten VSK