Opening nieuwe schietstand Nieuwpoortse Wapensportkring vzw

De Nieuwpoortse Wapensportkring vzw heeft onder het Albert I-Monument een nieuwe schietstand gebouwd. Voormalig voorzitster Rosa Laleman kon het echter niet meer meemaken nadat ze vorig jaar overleed.

De officiële opening vond zondag 27 september plaats in de gloednieuwe schietstand. Vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van VSK (provincie, Directiecomité en Raad van Bestuur) waren aanwezig. Tijdens de opening werd een gedenkteken onthuld door de gemeenteraadsleden van de gemeente Nieuwpoort. De nieuwe stand beschikt nu over twintig 10m banen (elektronisch), tien 25m banen en zeven 50m banen (elektronisch).

In bijlage kan u enkele foto's terugvinden van de opening.