Nationale Reglementen 5.0

Tijdens het afgelopen Vlaams Kampioenschap Bowlingpinschieten is enige commotie ontstaan in verband met de Nationale Reglementen 5.0, meer bepaald met de Regels voor deze discipline (Regels 5.6.8 tot en met 5.6.6.8).
Om de tekst(en) sluitend te maken werden in overleg met de directie Organisatie & Arbitrage de nodige wijzigingen aangebracht.
De gewijzigde versie is beschikbaar onder "REGLEMENTEN"

BELANGRIJKE OPMERKING:

De bevelen aangehaald in Regel 5.6.8.5 zijn enkel van toepassing indien de tijdsopname gebeurt met chronometers.
Indien speciale timers gebruikt worden zijn volgende bevelen aangewezen: ‘OPGELET’ en de startknop wordt geactiveerd. ‘3 – 2 – 1 START’ is overbodig, de timer laat immers na 3 seconden een bieptoon horen, het signaal waarop de schutter mag beginnen vuren.
Bij gebrek aan timers, of indien deze duidelijk niet correct werken, moeten chronometers gebruikt worden.

Jan Ansems
Directeur A&A disciplines en Reglementering