NIEUWE VERSIE - versie 1.2 - van de Nationale Reglementen A&A disciplines

Een attent sportschutter wees mij op enkele onvolkomenheden in de pas gepubliceerde versie 1.1 van de Nationale Reglementen A&A disciplines. Bij nazicht blijkt een vernieuwde versie van de MLAIC Rules en Regulations ("zwart kruit") in voege te zijn sedert eind 2009. Het betreft de invulling van enkele nieuwe disciplines, enkele kleine aanpassingen, een nieuwe indeling van de teksten en een duidelijker omschrijving van de verschillende disciplines voor historische wapens.
De aanpassingen hebben geen invloed op de provinciale of zelfs landelijke en nationale kampioenschappen, maar zijn wel van belang voor de selectiewedstrijden. Vandaar dat ze geldig zijn met ingang van 1 februari 2010.
De pagina's die moeten vervangen worden of waar wijzigingen aangebracht werden:
43, 102 tot en met 108, 126, 127 en 128, 135 tot en met 138 en pagina 155.

Jan Ansems
Directeur VSK
A&A disciplines