Nationale Reglementen

De nieuwe Nationale Reglementen (versie 5.0) zijn te raadplegen onder de rubriek “REGLEMENTEN”. Zij zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015, datum waarop de versie 4.0 komt te vervallen. Als bijlage gaat een exemplaar waar alle wijzigingen en verbeteringen geel zijn opgelicht.
BELANGRIJK:
De nieuwe versie vermeldt ook de nieuwe disciplines BENCHREST RIMFIRE. Het Vlaams- en het Nationaal Kampioenschap, evenals de selectiewedstrijden zullen enkel voor de nieuwe disicplines ingericht worden vermits versie 4.0 niet langer bestaat. Echter, bij het opstellen van de inschrijvingslijsten voor de Provinciale kampioenschappen 2015, was de versie 5.0 (met de nieuwe disciplines) nog niet van toepassing. Voor uw inschrijving moest u kiezen voor “Standaard” of “Open”. Er werd overeengekomen dat de provinciale Technische Directeurs beslissen welke disciplines provinciaal kunnen geschoten worden, de “oude”, de “nieuwe”, of beide. U dient zich hiervoor tot uw provinciale Technische Directeur te wenden.
Indien u op het provinciaal kampioenschap het kwalificatiepunt behaalt in de discipline Standaard, zal voor het Vlaams en het Nationaal kampioenschap 2015 deze discipline eveneens ingericht worden. Voor de dicipline Open zal dit niet mogelijk zijn omdat die identiek is aan de nieuwe discipline Heavy Varmint.

Met sportieve groeten,

J. Ansems
Directeur VSK
A&A disciplines en Reglementering