ISSF Regels en Reglementen - Erratum

In de vertaling van de ISSF Regels en Reglementen is een foutje geslopen bij de nummering: op bladzijde 129 moet "Meten van de trekkerdruk" genummerd zijn als 8.4.2