Match Loodjes Mechelen

Er zijn opnieuw een aantal loten toegekomen in Mechelen om mee te testen.
Op zondag 17 augustus zal Dirk Cuypers de stand openen zodat er kan getest worden. Gelieve Dirk te verwittigen indien jullie wensen langs te komen op dat moment. Op die manier kan er in enige mate een planning worden opgesteld zodanig dat dit vlot kan verlopen. Dirk zal werken met 1 wapen per half uur ongeveer.
Op andere momenten kan er ook getest worden maar daarvoor moeten jullie ook met Dirk contact opnemen om een afspraak te maken.
Het testen tijdens wedstrijden zal in principe niet meer kunnen om organisatorische redenen.

Cuypers Dirk
Technisch Directeur ISSF
Dirco Doel
0497422037
beleagle99@gmail.com