Gezocht: Directeur O&A Doelschieten

Gezien het zich niet meer herkiesbaar stellen van onze Directeur O&A, om persoonlijke redenen, is het Directiecomité Doelschieten dringend op zoek naar een persoon om deze functie ad interim in te vullen.
Kandidaten mogen zich melden bij ondergetekende.

Sportieve groeten,
Ludo Simoens
Voorzitter Directiecomité Doelschieten VSK