Uitslagenboekje 2009 online !

Vandaag werd het laatste nummer van ons tijdschrift "De Olympische Schietsport" verstuurd naar alle leden.

Eerstdaags zult u het nieuwe nummer in de bus vinden.

Naar jaarlijkse gewoonte bevat het laatste nummer een bijlage met alle wedstrijduitslagen in van het voorbije jaar. Dit jaar wordt deze bijdrage niet meer bij elk tijdschrift gevoegd. U kunt de bijlage afhalen via de volgende link:

Via de website zult u in de toekomst ook meer informatie over het tijdschrift vinden. Neem alvast eens een kijkje op deze pagina.

In de toekomst zullen alle wedstrijduitslagen via deze website gepubliceerd worden. Onder "activiteiten" vindt u een kalender. U kunt de uitslag van een wedstrijd raadplegen door op de activiteit te klikken, als de uitslag beschikbaar is, verschijnt dan een link.