Bijdragen "De Olympische Schietsport"

Elk kwartaal ontvangen de ongeveer 18.000 leden van VSK het tijdschrift "De Olympische Schietsport".

Dit communicatiekanaal staat ter beschikking van de aangesloten clubs. Er is ruimte om activiteiten aan te kondigen die georganiseerd worden door aangesloten clubs in de afdelingen kleischieten of doelschieten.

Daarnaast zijn ook verslagen van activiteiten welkom. Wij zijn ook steeds op zoek naar schutters met een vlotte pen die graag hun ervaringen delen met hun medeschutters (b.v. over techniek van schieten, wapentechniek, munitie, ...).

De redactie beslist welke bijdragen worden opgenomen. De volgende criteria worden daarbij in acht genomen:

 • Publireportages worden niet opgenomen, voor het plaatsen van advertenties verwijzen wij naar de rubriek "adverteren"
 • De activiteiten die worden aangekondigd moeten voor alle leden van VSK toegankelijk zijn
 • Er worden geen tabellen met uitslagen gepubliceerd. Wel is het mogelijk om een wedstrijdverslag te schrijven en b.v. de belangrijkste uitslagen samen te vatten
 • De tekst moet relevant zijn voor het overgrote deel van de lezers
 • Bijdragen dienen elektronisch te worden bezorgd in een formaat dat makkelijk kan worden opgemaakt(b.v. MS-Word document)
 • Bij aankondigingen moet de club er rekening mee houden dat het nummer pas tegen het einde van een kwartaal op de post gaat. Activiteiten die plaatsvinden net in het begin van een kwartaal kunnen dus beter een nummer vroeger worden aangekondigd
 • Indien u foto's meestuurt, moeten deze van goede kwaliteit zijn. Het is daarbij van belang op voldoende hoge resolutie te werken zodat er zo weinig mogelijk kwaliteitsverlies is bij het drukken
 • De teksten moeten duidelijk zijn en nagelezen op spel- en grammaticafouten. De redactie kan mogelijk nog taalkundige of stijlaanpassingen doorvoeren.

De deadlines voor het inzenden van bijdragen zijn:

 • voor het eerste nummer: 15 februari
 • voor het tweede nummer: 15 mei
 • voor het derde nummer: 15 augustus
 • voor het vierde nummer: 15 november

Bijdragen dienen per E-mail te worden verstuurd naar de redactie op het E-mail adres vsk@sportschieten.be .