Optimalisatie Provinciale Afdelingen Doelschieten

Sinds de omvorming van KVBSV tot VSK heeft onze organisatie een grote gedaantewisseling ondergaan.
Zoals jullie gemerkt hebben is onze organisatie op tal van punten gewijzigd. Op deze manier trachten wij een moderne, professionele organisatie te zijn.
Dat dit zijn groeipijnen heeft mag voor iedereen duidelijk zijn.
Gaandeweg hebben wij vastgesteld dat de organisatie van de provinciale afdelingen aan een optimalisatie toe was.
Daarom heeft het Directiecomité Doelschieten het nodig geacht het huishoudelijk reglement in deze te wijzigen. U kan daarvan het resultaat lezen op onze website.
Deze wijzigingen werden op 10 december 2013 unaniem goedgekeurd door het bestuur VSK.
Deze wijzigingen houden in dat:
- De provinciale afdelingen elk nog zullen bestaan uit 4 personen: een Provinciale Technisch Directeur, een Provinciale Directeur Organisatie en Arbitrage, een Provinciale Directeur Sportpromotie en een Provinciale Directeur Alternatieve Disciplines en Reglementering;
- Iedereen zich kandidaat kan stellen voor deze functies, ook de leden van de huidige provinciale afdelingen;
- Het Directiecomité Doelschieten deze provinciale directeurs zal aanstellen;
- Deze provinciale directeurs nauw zullen samenwerken met hun respectievelijke directeur in het Directiecomité Doelschieten.

Op deze wijze trachten wij de missie en doelstellingen van VSK beter te verwezenlijken.

In bijlage hieronder het takenpakket en de functieprofielen van de provinciale directeurs.

Uw kandidatuur indienen kan per mail aan martine@sportschieten.be.
Gelieve duidelijk te vermelden voor welke functie u kandidaat bent.