VSK verlaagt zijn lidgelden

Tegen de stroom in verlaagt de Vlaamse Schietsportkoepel haar lidgelden. Dit werd mogelijk door een reorganisatie die in oktober 2009 werd doorgevoerd.

Vanaf 1 januari 2010 bedraagt het lidgeld 20 EUR per jaar. Dit is een vermindering met 3 tot 6 EUR. Voor deze ledenbijdrage genieten de leden alle voordelen van het lidmaatschap. Ze krijgen bovendien driemaandelijks het tijdschrift "De olympische schietsport". Dit tijdschrift zal verder worden uitgebouwd in de eerste drie maanden van 2010 en zal hét referentietijdschrift worden voor de schietsport in Vlaanderen.

De Vlaamse Schietsportkoepel is ontstaan uit de vzw KVBSV-na en de vzw FKVL. Voorheen werkten beide vzw's al samen.

De nieuwe structuur zal tot een volledige integratie op administratief vlak leiden. Alle administratieve processen zullen worden uitgevoerd bij VSK. Dit heeft allerhande voordelen.

Het grootste voordeel is dat we de schaalvoordelen die eigen zijn aan een organisatie die meer dan 17.000 aangesloten leden telt kunnen maximaliseren. Dit leidt tot een lagere kost per lid. Ook hebben we zo de mogelijkheid om de clubs maximaal te ondersteunen bij de administratie. De clubs werden de voorbije jaren overspoeld door nieuwe leden en allerhande administratie. VSK wil hen hierbij maximaal ondersteunen.

De provinciale werkingen zullen vanaf nu ook rechtstreeks gefinancierd worden vanuit VSK zelf. Daardoor wordt de provinciale ledenbijdrage voor 2010 afgeschaft en wordt het lidgeld van 3 EUR tot 6 EUR goedkoper.

Uiteraard betekent dit niet dat er geen provinciale activiteiten meer zullen zijn. Binnen het directiecomité doelschieten zal voor de provincies een budget worden uitgetrokken zodat zij op provinciaal niveau wedstrijden kunnen blijven organiseren.

U ziet dat de nieuwe structuur ons zal toelaten om beter aan de verwachtingen van de leden te voldoen. Mede dankzij de inspanningen van onze medewerkers en de goede coördinatie van systemen slagen wij er systematisch in om 95% van de volledige aanvraagdossiers voor (voorlopige) sportschutterslicenties binnen de tien werkdagen te behandelen. Ook geldigverklaringen (bij volledig dossier en blanco strafblad) worden binnen de drie werkdagen opgevolgd.

Mocht uw club nog niet zijn aangesloten bij VSK, aarzel dan niet om uw bestuursleden te overtuigen. Zij kunnen steeds met ons contact nemen.