Overlijden Herman Bullynck

Op dinsdag 7 augustus hebben wij het droeve nieuws vernomen van het overlijden van onze vriend Herman Bullynck.
Tot vorig jaar was Herman onze rots in de branding in de provinciale afdeling West-Vlaanderen. Hij beheerde er het wedstrijdgebeuren als geen ander en zorgde ervoor dat het wedstrijdschieten in West-Vlaanderen op het hoogste niveau stond.
Ook in de landelijke technische commissie droeg hij zijn steentje bij en deed hij steeds voorstellen om het wedstrijdschieten te verbeteren.
Als nationaal scheidsrechter konden we altijd op hem rekenen en bracht hij vele stagairs de nodige kennis bij.
In februari, toen wij hem op de nacht van VSK wilden huldigen voor zijn jarenlange inzet, vernamen wij van Herman dat hij ongeneeselijk ziek was.
Dat het zo snel zou gaan konden wij echter niet geloven.
Dinsdag 14 augustus nemen we afscheid van Herman in Oostende.