SHOOTING WORLD en CSC CLAY SHOOTING CLUB erkend als nieuwe clubs

Het bestuur van VSK heeft op de vergadering van 13/12/2011 de kandidaturen van de clubs SHOOTING WORLD en CSC CLAY SHOOTING CLUB onderzocht en vastgesteld dat zij beantwoorden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van VSK.
Zij worden dan ook op datum van 13/12/2011 erkend als nieuwe leden van VSK.
SHOOTING WORLD te Kontich is aangesloten als club Doelschieten.
CSC CLAY SHOOTING CLUB is aangesloten als club Kleischieten.
Wij heten hen van harte welkom in onze VSK-familie en wensen hen veel succes in hun clubwerking.

Het bestuur VSK.