Besparingen sportfederaties

Vlaamse Sportfederatie vzw gaat in overleg met de minister

In het kader van de financiële crisis, heeft de Vlaamse Regering besloten om ook in 2011 een besparing van 2% door te voeren op de gereglementeerde subsidies. Deze besparing heeft door de specificiteit van het decreet op de sportfederaties echter een veel ruimere impact op dotatie van de Vlaamse sportfederaties dan de aangekondigde 2%. Indien deze besparingen worden doorgevoerd, komt het waarborgen van de kwantiteit en vooral de kwaliteit van de georganiseerde sportparticipatie in Vlaanderen in het gedrang. De koepelorganisatie Vlaamse Sportfederatie vzw legde bijgevolg, namens haar leden sportfederaties, op 3 maart een eisenpakket voor aan het kabinet van Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters. Het overleg verliep constructief en stelt hoge verwachtingen naar het antwoord van de minister. De Vlaamse Sportfederatie vzw verwacht op 15 maart, tijdens een overleg met minister Muyters, antwoord over de realisatie van het eisenpakket.