Adreswijziging

De houder van een voorlopige sportschutterslicentie of een sportschutterslicentie dient een adreswijziging onmiddellijk door te geven aan de federatie.

Dit gebeurt via een aanvraagformulier “model VL 13/2”.

Bij de aanvraag moet een bewijsstuk worden gevoegd waaruit het nieuwe adres blijkt. Er wordt aan de sportschutter een vignet verstuurd waarin het nieuwe adres is vermeld. Dit moet worden aangebracht boven de bestaande adresgegevens. Om misbruiken te vermijden zijn deze vignetten tegen namaak beveiligd (net zoals alle andere vignetten op de sportschutterslicentie).

Adreswijziging moet niet meer worden doorgegeven aan de gouverneur voor wat betreft de wapenvergunningen