Errata in versie 2.0 van de Nationale Reglementen

Ondanks nazicht voor de publicatie werden nog enkele foutjes niet opgemerkt:
- de wijziging in regel 5.6.9.2, blz. 143 (proefschoten bij silhouetschieten)
- tabel van de pistooldisciplines 5.8 blz. 151 (aantal proefschoten bij silhoutschieten)
- tabel van de pistooldisciplines 5.8 blz. 151 (tolerantie aan de afmetingendoos van 5% in één richting voor het snelvuurpistool)

De verbeteringen zijn aangebracht aan de tekst onder "Reglementen doelschieten".

Jan Ansems
Directeur A&A disciplines en Reglementering