Nieuwe versie 2.0 van de Nationale Reglementen

Door de Nationale Technische Commissie werd een nieuwe versie 2.0 van de Nationale Reglementen voor de alternatieve en aangepaste disciplines uitgewerkt, waarbij er volledige overeenstemming is tussen de nederlandstalige en de franstalige versie, ook qua uitzicht en nummering.

Deze nieuwe versie treedt in voege op 1 januari 2011.

Zowel op de eerstvolgende vergadering van de Landelijke Technische Commissie (6 januari 2011) als op de cursus arbitrage zullen deze reglementen behandeld worden.

Prettig eindejaar en een fantastisch begin 2011!

Jan Ansems
Directeur A&A disciplines en Reglementering.