Overlijden Mevr Lucienne Beauduin

Na een lange strijd tegen een slepende ziekte, overleed Mevrouw Lucienne Beauduin, voorzitster van onze Waalse zusterorganisatie, de URSTBf.

We zullen haar herinneren als een warme persoonlijkheid, die enerzijds gedecideerd kon optreden, maar die anderzijds de weg van de discussie en de consensus steeds verkoos boven koppige onverzettelijkheid.

Haar veel te vroege heengaan laat een grote leegte na in ons schuttersmidden.

Wij bieden onze Franstalige collega's onze blijken van oprecht medeleven aan.

Luc Brees
voorzitter VSK