De sportschutterslicentie

De sportschutterslicentie geeft de houder ervan het recht om het sportschieten te beoefenen met vergunningsplichtige wapens.

Wie geen houder is van een sportschutterslicentie (of van een voorlopige sportschutterslicentie), mag niet aan sportschieten doen.

De sportschutterslicentie biedt tevens nog een aantal voordelen voor de aankoop van wapens. Sommige wapens kunnen gekocht worden door de houder van een sportschutterslicentie zonder dat vooraf een vergunning wordt aangevraagd bij de gouverneur (een besparing dus van 95 EUR retributies, deze worden jaarlijks geïndexeerd, momenteel bedraagt dit 107.89€ ). Eveneens vervangt de sportschutterslicentie de wapendrachtvergunning voor dynamische disciplines. Houders van een sportschutterslicentie kunnen via een vereenvoudigde procedure een wapenvergunning aanvragen.

Op deze pagina's gaan we in op de voorwaarden waaraan een lid van VSK moet voldoen om houder te worden van een sportschutterslicentie. We bespreken de gangbare procedures en de rechten en plichten van de sportschutter. Elke sportschutter dient dit nauwkeurig op te volgen. Elke overtreding geeft onverbiddelijk aanleiding tot intrekking van de sportschutterslicentie.

BELANGRIJK: de medewerkers van VSK beantwoorden enkel vragen van de clubverantwoordelijken voor de sportschutterslicentie. Telefoons worden uitsluitend op werkdagen tussen 9u en 12u aangenomen. Elke vraag over uw dossier moet steeds via de club gesteld worden, of voor de kleischutters via het secretariaat kleischieten. Er worden geen telefonische inlichtingen verstrekt aan individuele sportschutters. De telefoons vertragen bovendien de behandeling van de dossiers.