Rechtzetting van de tabel van de Belgische records

Marc wees mij erop dat er een fout stond in de tabel van de Belgische records bij 10m AIR RIFLE - WOMEN'S FINAL. De rechtzetting is inmiddels gebeurd.
Gezien de tabel werd opgesteld aan de hand van externe gegevens en in het verleden misschien niet altijd nauwgezet werd bijgehouden, zijn fouten altijd mogelijk. Foutmeldingen zijn bijgevolg steeds welkom, waarvoor reeds dank!

Jan Ansems

Bijlage: