cursus arbitrage 2011

Directiecomité doel organiseert

CURSUS “ARBITRAGE”
op

zaterdag 5 februari 2011
zaterdag 12 februari 2011
zaterdag 26 februari 2011

De cursus Landelijk Arbiter wordt georganiseerd voor alle leden van VSK vzw die geïnteresseerd zijn om arbiter te worden. Een arbiter staat in voor het goede verloop van een wedstrijd, het controleren van de uitrusting, het doen naleven van de reglementen en nog veel meer.

Deze cursus wordt u gratis aangeboden en zal doorgaan in zaal ‘HET WIEL’ Dr. Wijckmansstraat 11, 1820 Steenokkerzeel.

Volgende personen staan in voor het goede verloop van de cursus:
- Coördinator en moderator: de heer A. Hoogewys, Directeur O&A.
- Technische- en disciplinereglementen: de heren. G. Vannieuwenhuyse en J. Ansems.
- Uitmaakmachine: mevr. A. Willems.

Op zaterdag 26 februari wordt er een korte vergadering gepland met de cursisten en de reeds actieve scheidsrechters, hier zal een uiteenzetting over de elektronische schietsystemen aan bod komen

Voor meer info over deze cursus kan u terecht bij:
Directeur Organisatie en Arbitrage:
Hoogewys André
Nieuwedokstraat 5
8400 Oostende
Tel: 0498/32 17 51
hoogewijs@gmail.com

Voor de volledige cursus dient wel een waarborg van € 25 gestort te worden die integraal terugbetaald wordt bij het behalen van het scheidsrechtersbrevet. Dit is na het volgen van de cursus en het slagen voor de stage.

Koffiepauzes en restauratie ’s middags zijn inbegrepen.

Inschrijven kan via anneleen@sportschieten.be, maar is pas definitief na de betaling van € 25 op het IBAN nummer: BE19 2200 7772 3712 met BIC GEBABEBB voor 21 januari 2011!

Praktische info volgt na inschrijving.

Met sportieve groeten,

André Hoogewys
Directeur O & A