Raad van bestuur : Ontslag secretaris-generaal

Meester Nico Demeyere, onze secretaris-generaal, nam om persoonlijke redenen op 9 november 2010 ontslag als bestuurder. De raad van bestuur betreurt dit, doch neemt node akte van dit ontslag. Onze federatie heeft aan Nico zeer veel te danken, en dat zal niet licht vergeten worden. Zo was het Nico die aan de wieg stond van de hele structuur van de sportschutterslicentie in Vlaanderen: hij voerde de besprekingen met de overheid, hij stelde de “VL” documenten op, hij dacht alle procedures uit enz. Het is ook dankzij Nico dat de oude structuren van KVBSV.na. en FKVL samen smolten tot een nieuw geheel, namelijk de Vlaamse Schietsportkoepel. Om deze te lanceren met een visie gepast aan de 21e eeuw dacht hij mede de grondige verandering van onze website uit. Het tijdschrift kreeg een nieuw jasje, ook hoofdzakelijk door zijn visie. Het is zeker niet overdreven te zeggen dat hij de oude sportschuttersfederatie radicaal vernieuwd heeft, wat zonder hem en zijn visie zeker niet binnen hetzelfde tijdsbestek en met dezelfde kwaliteitszorg zou hebben kunnen geschieden.
Wij zijn hem dan ook zeer erkentelijk voor al het geleverde werk dat steeds van de hoogste kwaliteit was.
Namens de raad van bestuur, maar wellicht ook in naam van zo velen vrienden - schutters, bedank ik Nico voor de kostbare tijd die hij aan de uitbouw van onze federatie heeft willen wijden. Ongetwijfeld zullen we van hem in de toekomst nog horen, zij dan in een andere hoedanigheid, nu hij immers ook op het vlak van de wapenwetgeving tot de absolute top van België behoort.
Godspeed Nico!

Luc Brees Voorzitter.