Aanpassing intern reglement sportschutterslicenties

Op 5 oktober besliste de Raad van Bestuur, op voorstel van de Secretaris-Generaal, om het interne reglement sportschutterslicenties aan te passen.

Deze aanpassingen zijn gebaseerd op onze ervaringen van de voorbije drie jaren alsook op de opmerkingen van clubs en schutters.

Onder het tabblad "sportschutterslicentie" vindt u alle informatie. Alle pagina's en formulieren werden bijgewerkt. U kunt de nieuwe versie van het reglement al bekijken op de site.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • bij adreswijziging moet geen duplicaat meer worden aangevraagd. Er wordt gewerkt met een vignet. Dit bespaart de verhuizende schutters 10 EUR en werkt ook vlotter
  • de retributie voor de voorlopige sportschutterslicentie wordt aangepast. Wie meerdere voorlopige sportschutterslicenties vraagt in één dossier, betaalt 5 EUR voor één voorlopige sportschutterslicentie en 10 EUR voor 2 of meer voorlopige sportschutterslicenties
  • de gevolgen van onvolledige aanvragen worden duidelijker geregeld. Wie er na 10 weken niet in slaagt een volledig dossier te laten indienen, krijgt het terug
  • een aantal formulieren werd gebruiksvriendelijker gemaakt. Zo worden de zaken die vaak vergeten worden in het vet gezet

VSK onderzoekt verder hoe de sportschutterslicentie beter kan worden georganiseerd. Binnenkort zal u trouwens ook kunnen meedoen aan een rondvraag hierover.

In de nabije toekomst zullen nog bijkomende wijzigingen plaatsvinden om het iedereen makkelijker te maken.

Nico Demeyere
secretaris-generaal 2008 - 2012